Členství v CAMS

O členství v Českomoravské asociaci motocyklového sportu můžete zažádat formou vyplnění příslušné přihlášky a jejím zasláním na sekretariát CAMS. Společně s přihláškou zašlete i kopii dokladu o provedené platbě. Pokud chcete v členství pokračovat i v následujících letech, tak stačí každoročně uhradit členský příspěvek na aktuální rok a to nejpozději do 31.1.!

Členem se může stát:
 

1. JEDNOTLIVEC                                                             INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ                      200 Kč


2. SUBJEKT S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU                     KLUBOVÉ ČLENSTVÍ                             500 Kč

(klub, tým, firma aj.)
V takovém případě přiložte k žádosti i kopie 
listin dokládající právní subjektivitu a informaci o IČ, případně DIČ.


Přijetí za člena musí potvrdit v souladu s platnými stanovami příslušný orgán CAMS. O výsledku budete obratem po rozhodnutí informováni.

 

Informace k platbě - účet CAMS

banka:                                                       Komerční banka, Brno
číslo účtu:                                                 107 - 988690207 / 0100
variabilní symbol:                                      310 - členství individuální
sdělení pro příjemce:                                uveďte vždy: “Vaše jméno” např. JAN NOVÁK

 

Ke stažení: