Benefity

Informace k čerpání dotací v roce 2012

Český svaz motocyklového sportu může ze zákona žádat o dotace z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). CAMS podalo řádně a včas žádosti o dotace z těchto programů:
Program č. I – Sportovní reprezentace ČR
Program č. II – Sportovně talentovaná mládež
Program č. IV – Údržba a provoz sportovních zařízení
Program č. V – Organizace sportu
Investiční program 133 510 – Podpora materiálně technické základny sportu

Dotace 2012 na organizaci sportu, sportovní mládež, reprezentaci a údržbu sportovišť
Na základě žádostí bylo ministrem školství Josefem Dobešem rozhodnuto o přidělení dotačních prostředků na motocyklový sport CAMS. Toto rozhodnutí nebylo naplněno a po rezignaci Josefa Dobeše došlo k převedení dotací přidělených CAMS na Autoklub ČR.

Dotace na závody mistrovství světa
CAMS obdrželo v rámci programu V dotaci ve výši 35 000 000 Kč na pořádání podniků Mistrovství světa. Přidělení této dotace nebylo možné změnit jako u ostatních dotačních titulů, protože byla vázána na rozhodnutí Představenstva FIM ze 17. února, které delegovalo autoritu pro tři závody mistrovství světa (Grand Prix ČR – Brno, MS Superbike – Brno, GP plochá dráha – Praha, Markéta) plně na CAMS.
Dotační prostředky byly rozděleny MŠMT následovně:
Automotodrom Brno: 31,5 mil. Kč
Auto klub Markéta při PSK Olymp Praha: 3,5 mil. Kč

Další financování CAMS
Provozní výdaje CAMS na sezónu 2012 včetně zajištění podniků zapsaných v kalendáři CAMS byly hrazeny ze soukromých zdrojů. Dlouhodobě jde o neudržitelný model. Bez ohledu na výsledek zasedání Valného shromáždění FIM, které má posoudit žádost o přistoupení CAMS, žádá CAMS o dotace ze všech zmíněných programů MŠMT i na sezónu 2013. Dotace jsou ze zákona nenárokové, což platí pro CAMS i pro AČR. CAMS zároveň vyvíjí aktivity k zajištění vícezdrojového financování především prostřednictvím sponzoringu. 


8.10.2012

Informace k čerpání dotací v roce 2012

Český svaz motocyklového sportu může ze zákona žádat o dotace z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). CAMS podalo řádně a včas žádosti o dotace z těchto...

číst více


16.7.2012

Vývoj situace v oblasti řízení motocyklového sportu

V tomto článku naleznete informace o vývoji situace v oblasti řízení motocyklového sportu v České republice. Informace jsou chronologicky řazeny za sebou v časové posloupnosti. 1) 7....

číst více


15.7.2012

Situace v Alpe Adria - Jednání AČR proti motocyklovému sportu

Autoklub ČR systematicky podniká kroky, které mají zkomplikovat start jezdců s licencí ČSMS na závodech šampionátu Alpe Adria i mimo území ČR. Autoklub ČR soustavně a vědomě...

číst více


14.7.2012

Diskriminace činovníků ze strany AČR

Organizaci motocyklových závodů v roce 2012 výrazně ovlivnilo rozhodnutí Autoklubu ČR, který vyškrtl činovníky s licencí ČSMS z delegací na závody pořádané AČR. Tímto postupem...

číst více