POJIŠTĚNÍ ÚRAZOVÉ A CESTOVNÍ + POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI POŘADATELE

Vážení přátelé, jezdci, sportovci,

po jednání s pojišťovací makléřskou společností OK GROUP a.s. a pojišťovnou Colonnade Insurance S. A. jsme pro Vás připravili následující úrazové a cestovní pojištění. Těší nás stále stoupající zájem jak z řad licencovaných, tak v Enduru/Cross Country i Hobby jezdců, nicméně úrazové pojištění při motosportu je jedna ze základních povinností, které jezdec musí splnit.

Není Vaší povinností se pojišťovat prostřednictvím této nabídky, máte samozřejmě právo na volbu pojištění u jakékoliv jiné pojišťovny, avšak podpisem žádosti o licenci a přihlášky do závodu prohlašujete (již jste prohlásili), že takové pojištění máte sjednáno. Pokud Vás následující nabídka osloví a zaujme, neváhejte využít uvedených kontaktů ke sjednání pojistky.

VŠECHNA POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ SJEDNAT PŘEDEM!

Při opakovaném sjednání pojištění je nutné poslat znovu přihlášku do pojištění na OK GROUP a.s. nestačí pouze uhradit částku za pojištění!
Originál přihlášky zašlete poštou na adresu (uvedeno na přihlášce + níže v kontaktech). V případě, že zapomenete včas poslat přihlášku poštou a obáváte se, že nestihne dorazit do OK GROUP a.s., tak můžete přihlášku poslat emailem na adresu slazek@okgroup.cz + originál poštou!

KONTAKT:

Úrazové a cestovní pojištění si můžete sjednat prostřednictvím společnosti OK GROUP a.s.

Šárka Lažek

 • Tel.: +420 739 640 079
 • E-mail: slazek@okgroup.cz
 • Adresa: Demlova 265/12, 613 00 Brno
 • Číslo účtu: 115-6817090247/0100

POJIŠTĚNÍ ÚRAZOVÉ - ROČNÍ

Nabídka platí POUZE pro jezdce s platnou CELOROČNÍ licencí CAMS a jezdce HOBBY (pouze v Enduru/Cross Country)

VŠECHNA POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ SJEDNAT PŘEDEM!

Při opakovaném sjednání pojištění je nutné poslat znovu přihlášku do pojištění na OK GROUP a.s., nestačí pouze uhradit částku za pojištění!

Jezdec, držitel licence CAMS, je povinnen mít sjednáno úrazové pojištění pro případ smrti nebo trvalých poškození následkem úrazu při provozování motocyklového sportu a dodržet minimální limity plnění stanovené CAMS. Výše minimálních limitů úrazového pojištění je:

 • Smrt následkem úrazu - 100.000 Kč
 • Trvalé těžké poškození následkem úrazu - 150.000 Kč

Shrnutí úrazového pojištění:

 • sjednává se DOPŘEDU a na celý 1 rok (nelze sjednat zpětně)
 • účinnost pojištění 24 hod. 365 dní v roce
 • bez omezení (tj. platí nejen na závodech zapsaných v kalendáři CAMS)
 • bez spoluúčasti (max. doba léčení je 365 dní)
 • 2 varianty pojištění - jsou vypracované tak, aby si vybral jezdec, který chce jen splnit povinnost pojistit se (Varianta 1), ale i jezdec, který chce lepší pojištění (Varianta 2)! Varianty 1 a 2 se mezi sebou liší pouze výší pojistných částek za jednotlivá rizika.
 • může se pojistit i hobby jezdec (bez licence), ale pouze v Enduru/Cross Country v kategorie HOBBY. Hobby jezdec se musí zúčastnit minimálně jednoho závodu, aby mohl využít úrazové pojištění.
 • možnost volitelného připojištění (úplná invalidita, hospitalizace, popáleniny, zlomeniny, luxace)
 • krátkodobé pojištění není možné
 • je platné i pro motocyklový sport a profesionální jezdce


Varianta 1: povinné 510 Kč (povinné + volitelné = max. 1.910 Kč)

Varianta 2: povinné 1.620 Kč (povinné + volitelné = max. 5.085 Kč)

Ke stažení:

VŠECHNA POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ SJEDNAT PŘEDEM!

Originál přihlášky zašlete poštou na adresu OK GROUP a.s. (uvedeno na přihlášce + výše v kontaktech). V případě, že zapomenete včas poslat přihlášku poštou a obáváte se, že nestihne dorazit do OK GROUP a.s., tak můžete přihlášku poslat emailem na adresu slazek@okgroup.cz + originál poštou!

POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ - DENNÍ/ROČNÍ

Nabídka platí POUZE pro jezdce s platnou CELOROČNÍ licencí CAMS a jezdce HOBBY (pouze v Enduru/Cross Country).

VŠECHNA POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ SJEDNAT PŘEDEM!

Při opakovaném sjednání pojištění je nutné poslat znovu přihlášku do pojištění na CHAROUS & SPOL. pojišťování s.r.o., nestačí pouze uhradit částku za pojištění!

Shrnutí cestovního pojištění:

 • sjednává se DOPŘEDU krátkodobě nebo na celý 1 rok (nelze sjednat zpětně)
 • účinnost pojištění 24 hod. 365 dní v roce
 • bez omezení (tj. platí nejen na závodech zapsaných v kalendáři CAMS)
 • bez spoluúčasti
 • 2 varianty pojištění - liší se pouze výší pojistných částek za jednotlivá rizika dle vašich potřeb
 • může se pojistit i hobby jezdec (bez licence), ale pouze v Enduru v kategorie HOBBY. Hobby jezdec se musí zúčastnit minimálně jednoho závodu, aby mohl využít cestovní pojištění.
 • možnost krátkodobého pojištění
 • obsahuje mj. léčebné výlohy, pojištění odpovědnosti za škody, akutní zubní ošetření aj.
 • je platné i pro motocyklový sport a profesionální jezdce
 • platí pro pracovní i soukromé zahraniční cesty
 • zahrnuje i zimní sporty (lyžování, snowboarding, apod.)

Varianta 1: Denní / Roční

 • Evropa 33 Kč / 900 Kč
 • Svět 58 Kč / 1.600 Kč

Varianta 2: Denní / Roční

 • Evropa 40 Kč / 1.280 Kč
 • Svět 70 Kč / 2.100 Kč

Ke stažení:

VŠECHNA POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ SJEDNAT PŘEDEM!

Originál přihlášky zašlete poštou na adresu OK GROUP a.s. (uvedeno na přihlášce + výše v kontaktech). V případě, že zapomenete včas poslat přihlášku poštou a obáváte se, že nestihne dorazit do OK GROUP a.s., tak můžete přihlášku poslat emailem na adresu slazek@okgroup.cz + originál poštou!

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI (PRO POŘADATELE VČETNĚ ÚČASTNÍKŮ)

Pojistná smlouva č. 8603461420

Tato pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti byla uzavřena mezi Českomoravskou asociací motocyklového sportu a pojišťovnou Kooperativa a.s. Vienna Insurance Group prostřednictvím pojišťovacího makléře CHAROUS & SPOL. pojišťování s.r.o., Pojistná smlouva zahrnuje dva druhy pojištění, a to pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pořadatelem akce a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou účastníkem akce (jezdcem. Je zahrnuto ve startovném).

Odpovědnost pořadatelů:

 • limit plnění pro pořadatele na jednu akci - CAMS 10.000.000 Kč
 • odpovědnost za "věci převzaté" - CAMS s limitem 100.000 Kč
 • regresy zdravotních pojišťoven - CAMS s limitem 3.000.000 Kč
 • územní rozsah smlouvy - CAMS - ČR + Slovensko

NOVĚ: pořadatel má možnost si připojistit 1 den administrativní a technické přejímky (den bez tréninků/závodů) na odpovědnost za věci převzaté nebo zapůjčené. V případě, že má pořadatel zájem připojištění využít, tak vyznačí vybraný limit v přihlášce do pojištění. Cena a limit plnění je uvedena v Sazebníku.

Odpovědnost účastníků:

 • limit plnění na jednu akci - CAMS 6.000.000 Kč
 • územní rozsah smlouvy - CAMS - ČR + Slovensko

Toto pojištění nenahrazuje povinné ručení vozidel a každou událost je nutné nahlásit panu Petrovi Svobodovi z CHAROUS & SPOL. pojišťování s.r.o. max. do tří týdnů.

KONTAKT:

CHAROUS & SPOL. pojišťování s.r.o.

Petr Svoboda

 • Tel.: +420 603 546 789
 • E-mail: svoboda@pojistovani.cz; kancelar@pojistovani.cz
 • Adresa: Purkyňova 3030/35b, 612 00 Brno

KE STAŽENÍ: