POJIŠTĚNÍ ÚRAZOVÉ A CESTOVNÍ 2022 + POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI POŘADATELE

Vážení přátelé, jezdci, sportovci,
po jednání s pojišťovací makléřskou společností LOYDEX s.r.o. a pojišťovnou Colonnade Insurance S. A. jsme pro Vás připravili následující úrazové a cestovní pojištění. Těší nás stále stoupající zájem jak z řad licencovaných, tak v Enduru/Cross Country i Hobby jezdců, nicméně úrazové pojištění při motosportu je jedna ze základních povinností, které jezdec musí splnit. Není Vaší povinností se pojišťovat prostřednictvím této nabídky, máte samozřejmě právo na volbu pojištění u jakékoliv jiné pojišťovny, avšak podpisem žádosti o licenci a přihlášky do závodu prohlašujete (již jste prohlásili), že takové pojištění máte sjednáno. Pokud Vás následující nabídka osloví a zaujme, neváhejte využít uvedených kontaktů ke sjednání pojistky.
VŠECHNA POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ SJEDNAT PŘEDEM!!!
Při opakovaném sjednání pojištění je nutné poslat znovu přihlášku do pojištění na LOYDEX, s.r.o., nestačí pouze uhradit částku za pojištění!

Originál přihlášky zašlete poštou na adresu Loydex s.r.o. (uvedeno na přihlášce + níže v kontaktech). V případě, že zapomenete včas poslat přihlášku poštou a obáváte se, že nestihne dorazit do Loydexu, tak můžete přihlášku poslat emailem (iveta.dufkova@loydex.cz) + ten originál poštou!!!!

Pojistná smlouva č. 2202014117 - úrazové a cestovní pojištění
Pojistné podmínky


KONTAKT:
Úrazové a cestovní pojištění si můžete sjednat prostřednictvím společnosti Loydex, s.r.o.
Iveta Dufková
Tel.: +420 602 150 620
E-mail: iveta.dufkova@loydex.cz
Adresa: Ptašínského 306/3, 602 00 Brno
Číslo účtu: 2509930218/5500POJIŠTĚNÍ ÚRAZOVÉ - ROČNÍ 

Nabídka platí POUZE pro jezdce s platnou CELOROČNÍ licencí CAMS a jezdce HOBBY (pouze v Enduru/Cross Country)
VŠECHNA POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ SJEDNAT PŘEDEM!!!
Při opakovaném sjednání pojištění je nutné poslat znovu přihlášku do pojištění na LOYDEX, s.r.o., nestačí pouze uhradit částku za pojištění!


Jezdec, držitel licence CAMS, je povinnen mít sjednáno úrazové pojištění pro případ smrti nebo trvalých poškození následkem úrazu při provozování motocyklového sportu a dodržet minimální limity plnění stanovené CAMS.
Výše minimálních limitů úrazového pojištění je:
Smrt následkem úrazu - 100.000 Kč
Trvalé těžké poškození následkem úrazu - 150.000 Kč


Shrnutí úrazového pojištění:

 • sjednává se DOPŘEDU a na celý 1 rok (nelze sjednat zpětně)
 • účinnost pojištění 24 hod. 365 dní v roce
 • bez omezení (tj. platí nejen na závodech zapsaných v kalendáři CAMS)
 • bez spoluúčasti (max. doba léčení je 365 dní)
 • 2 varianty pojištění - jsou vypracované tak, aby si vybral jezdec, který chce jen splnit povinnost pojistit se (Varianta 1), ale i jezdec, který chce lepší pojištění (Varianta 2)! Varianty 1 a 2 se mezi sebou liší pouze výší pojistných částek za jednotlivá rizika.
 • může se pojistit i hobby jezdec (bez licence), ale pouze v Enduru/Cross Country v kategorie HOBBY. Hobby jezdec se musí zúčastnit minimálně jednoho závodu, aby mohl využít úrazové pojištění.
 • možnost volitelného připojištění (úplná invalidita, hospitalizace, popáleniny, zlomeniny, luxace)
 • krátkodobé pojištění není možné
 • je platné i pro motocyklový sport a profesionální jezdce


Varianta 1: povinné 510 Kč (povinné + volitelné = max. 1.910 Kč)

Varianta 2: povinné 1.620 Kč (povinné + volitelné = max. 5.085 Kč)

Ke stažení:
Přihláška k úrazovému pojištění
(vč. kompletního rozpisu rizik, pojistných limitů a částek)
Informační dokument k úrazovému pojištění

VŠECHNA POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ SJEDNAT PŘEDEM!!!
Originál přihlášky zašlete poštou na adresu Loydex s.r.o. (uvedeno na přihlášce + níže v kontaktech). V případě, že zapomenete včas poslat přihlášku poštou a obáváte se, že nestihne dorazit do Loydexu, tak můžete přihlášku poslat emailem (iveta.dufkova@loydex.cz) + ten originál poštou!!!POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ - DENNÍ/ROČNÍ

Nabídka platí POUZE pro jezdce s platnou CELOROČNÍ licencí CAMS a jezdce HOBBY (pouze v Enduru/Cross Country)
VŠECHNA POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ SJEDNAT PŘEDEM!!!
Při opakovaném sjednání pojištění je nutné poslat znovu přihlášku do pojištění na LOYDEX, s.r.o., nestačí pouze uhradit částku za pojištění!

Shrnutí cestovního pojištění:

 • sjednává se DOPŘEDU krátkodobě nebo na celý 1 rok (nelze sjednat zpětně)
 • účinnost pojištění 24 hod. 365 dní v roce
 • bez omezení (tj. platí nejen na závodech zapsaných v kalendáři CAMS)
 • bez spoluúčasti
 • 2 varianty pojištění - liší se pouze výší pojistných částek za jednotlivá rizika dle vašich potřeb
 • může se pojistit i hobby jezdec (bez licence), ale pouze v Enduru v kategorie HOBBY. Hobby jezdec se musí zúčastnit minimálně jednoho závodu, aby mohl využít cestovní pojištění.
 • možnost krátkodobého pojištění
 • obsahuje mj. léčebné výlohy, pojištění odpovědnosti za škody, akutní zubní ošetření aj.
 • je platné i pro motocyklový sport a profesionální jezdce
 • platí pro pracovní i soukromé zahraniční cesty
 • zahrnuje i zimní sporty (lyžování, snowboarding, apod.)


Varianta 1:                      Denní            Roční
                   Evropa         33 Kč            900 Kč
                   Svět              58 Kč         1.600 Kč

Varianta 2:                      Denní            Roční
                   Evropa         40 Kč         1.280 Kč
                   Svět              70 Kč         2.100 Kč


Ke stažení:
Přihláška k cestovnímu pojištění
(vč. kompletního rozpisu rizik, pojistných limitů a částek)
Informační dokument k cestovnímu pojištění


VŠECHNA POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ SJEDNAT PŘEDEM!!!
Originál přihlášky zašlete poštou na adresu Loydex s.r.o. (uvedeno na přihlášce + níže v kontaktech). V případě, že zapomenete včas poslat přihlášku poštou a obáváte se, že nestihne dorazit do Loydexu, tak můžete přihlášku poslat emailem (iveta.dufkova@loydex.cz) + ten originál poštou!!!!POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
pro pořadatele vč. účastníků

Pojistná smlouva č. 8603461420

Tato pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti byla uzavřena mezi Českomoravskou asociací motocyklového sportu a pojišťovnou Kooperativa a.s. Vienna Insurance Group prostřednictvím pojišťovacího makléře LOYDEX s.r.o.. Pojistná smlouva zahrnuje dva druhy pojištění, a to pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pořadatelem akce a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou účastníkem akce (jezdcem. Je zahrnuto ve startovném).
Odpovědnost pořadatelů:
* limit plnění pro pořadatele na jednu akci - CAMS 10.000.000 Kč
* odpovědnost za "věci převzaté" - CAMS s limitem 100.000 Kč
* regresy zdravotních pojišťoven - CAMS s limitem 3.000.000 Kč
* územní rozsah smlouvy - CAMS - ČR + Slovensko
NOVĚ: pořadatel má možnost si připojistit 1 den administrativní a technické přejímky (den bez tréninků/závodů) na odpovědnost za věci převzaté nebo zapůjčené. V případě, že má pořadatel zájem připojištění využít, tak vyznačí vybraný limit v přihlášce do pojištění. Cena a limit plnění je uvedena v Sazebníku.

Odpovědnost účastníků:
* limit plnění na jednu akci - CAMS 6.000.000 Kč
* územní rozsah smlouvy - CAMS - ČR + Slovensko

Toto pojištění nenahrazuje povinné ručení vozidel a každou událost je nutné nahlásit paní Ivetě Dufkové z LOYDEX max. do tří týdnů.

Ke stažení: