Benefity

POJIŠTĚNÍ ÚRAZOVÉ A CESTOVNÍ 2017/2018

Vážení přátelé, jezdci, sportovci,
po jednání s pojišťovací makléřskou společností LOYDEX s.r.o. a pojišťovnou Colonnade Insurance S. A. jsme pro Vás připravili následující úrazové a cestovní pojištění. Těší nás stále stoupající zájem jak z řad licencovaných, tak v Enduru/Cross Country i Hobby jezdců, nicméně úrazové pojištění při motosportu je jedna ze základních povinností, které jezdec musí splnit. Není Vaší povinností se pojišťovat prostřednictvím této nabídky, máte samozřejmě právo na volbu pojištění u jakékoliv jiné pojišťovny, avšak podpisem žádosti o licenci a přihlášky do závodu prohlašujete (již jste prohlásili), že takové pojištění máte sjednáno. Pokud Vás následující nabídka osloví a zaujme, neváhejte využít uvedených kontaktů ke sjednání pojistky.
VŠECHNA POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ SJEDNAT PŘEDEM!!!
Originál přihlášky zašlete poštou na adresu Loydex s.r.o. (uvedeno na přihlášce + níže v kontaktech). V případě, že zapomenete včas poslat přihlášku poštou a obáváte se, že nestihne dorazit do Loydexu, tak můžete přihlášku poslat emailem (iveta.dufkova@loydex.cz) + ten originál poštou!!!!

Pojistná smlouva č. 2202014117
Pojistné podmínky


KONTAKT:
Úrazové a cestovní pojištění si můžete sjednat prostřednictvím společnosti Loydex, s.r.o.
Iveta Dufková
Tel.: +420 602 150 620
E-mail: iveta.dufkova@loydex.cz
Adresa: Ptašínského 306/3, 602 00 Brno
Číslo účtu: 2509930218/5500POJIŠTĚNÍ ÚRAZOVÉ - ROČNÍ 

pro jezdce s jednorázovou nebo celoroční licencí CAMS a jezdce HOBBY (pouze v Enduru/Cross Country)

Jezdec, držitel licence CAMS, je povinnen mít sjednáno úrazové pojištění pro případ smrti nebo trvalých poškození následkem úrazu při provozování motocyklového sportu a dodržet minimální limity plnění stanovené CAMS.
Výše minimálních limitů úrazového pojištění je:
Smrt následkem úrazu - 100.000 Kč
Trvalé těžké poškození následkem úrazu - 150.000 Kč


Shrnutí úrazového pojištění:

 • sjednává se DOPŘEDU a na celý 1 rok (nelze sjednat zpětně)
 • účinnost pojištění 24 hod. 365 dní v roce
 • bez omezení (tj. platí nejen na závodech zapsaných v kalendáři CAMS)
 • bez spoluúčasti (max. doba léčení je 365 dní)
 • 2 varianty pojištění - jsou vypracované tak, aby si vybral jezdec, který chce jen splnit povinnost pojistit se (Varianta 1), ale i jezdec, který chce lepší pojištění (Varianta 2)! Varianty 1 a 2 se mezi sebou liší pouze výší pojistných částek za jednotlivá rizika.
 • může se pojistit i hobby jezdec (bez licence), ale pouze v Enduru/Cross Country v kategorie HOBBY. Hobby jezdec se musí zúčastnit minimálně jednoho závodu, aby mohl využít úrazové pojištění.
 • možnost volitelného připojištění (úplná invalidita, hospitalizace, popáleniny, zlomeniny, luxace)
 • krátkodobé pojištění není možné
 • je platné i pro motocyklový sport a profesionální jezdce


Varianta 1: povinné 510 Kč (povinné + volitelné = max. 1.910 Kč)

Varianta 2: povinné 1.620 Kč (povinné + volitelné = max. 5.085 Kč)

Ke stažení:
Přihláška k úrazovému pojištění
(vč. kompletního rozpisu rizik, pojistných limitů a částek)

VŠECHNA POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ SJEDNAT PŘEDEM!!!
Originál přihlášky zašlete poštou na adresu Loydex s.r.o. (uvedeno na přihlášce + níže v kontaktech). V případě, že zapomenete včas poslat přihlášku poštou a obáváte se, že nestihne dorazit do Loydexu, tak můžete přihlášku poslat emailem (iveta.dufkova@loydex.cz) + ten originál poštou!!!POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ - DENNÍ/ROČNÍ
pro jezdce s jednorázovou nebo celoroční licencí CAMS a jezdce HOBBY (pouze v Enduru)

Shrnutí cestovního pojištění:

 • sjednává se DOPŘEDU krátkodobě nebo na celý 1 rok (nelze sjednat zpětně)
 • účinnost pojištění 24 hod. 365 dní v roce
 • bez omezení (tj. platí nejen na závodech zapsaných v kalendáři CAMS)
 • bez spoluúčasti
 • 2 varianty pojištění - liší se pouze výší pojistných částek za jednotlivá rizika dle vašich potřeb
 • může se pojistit i hobby jezdec (bez licence), ale pouze v Enduru v kategorie HOBBY. Hobby jezdec se musí zúčastnit minimálně jednoho závodu, aby mohl využít cestovní pojištění.
 • možnost krátkodobého pojištění
 • obsahuje mj. léčebné výlohy, pojištění odpovědnosti za škody, akutní zubní ošetření aj.
 • je platné i pro motocyklový sport a profesionální jezdce
 • platí pro pracovní i soukromé zahraniční cesty
 • zahrnuje i zimní sporty (lyžování, snowboarding, apod.)


Varianta 1:                      Denní            Roční
                   Evropa         33 Kč            900 Kč
                   Svět              58 Kč         1.600 Kč

Varianta 2:                      Denní            Roční
                   Evropa         40 Kč         1.280 Kč
                   Svět              70 Kč         2.100 Kč


Ke stažení:
Přihláška k cestovnímu pojištění
(vč. kompletního rozpisu rizik, pojistných limitů a částek)


VŠECHNA POJIŠTĚNÍ JE NUTNÉ SJEDNAT PŘEDEM!!!
Originál přihlášky zašlete poštou na adresu Loydex s.r.o. (uvedeno na přihlášce + níže v kontaktech). V případě, že zapomenete včas poslat přihlášku poštou a obáváte se, že nestihne dorazit do Loydexu, tak můžete přihlášku poslat emailem (iveta.dufkova@loydex.cz) + ten originál poštou!!!!POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
pro pořadatele vč. účastníků

Pojistná smlouva č. 7720743366

Tato pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti byla uzavřena mezi Českomoravskou asociací motocyklového sportu a pojišťovnou Kooperativa a.s. Vienna Insurance Group prostřednictvím pojišťovacího makléře LOYDEX s.r.o.. Pojistná smlouva zahrnuje dva druhy pojištění, a to pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pořadatelem akce a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou účastníkem akce (jezdcem. Je zahrnuto ve startovném).
Odpovědnost pořadatelů:
* limit plnění pro pořadatele na jednu akci - CAMS 10.000.000 Kč
* odpovědnost za "věci převzaté" (vozidlo v přejímce) - CAMS s limitem 100.000 Kč
* regresy zdravotních pojišťoven - CAMS s limitem 3.000.000 Kč
* územní rozsah smlouvy - CAMS - ČR + Slovensko
NOVĚ: pořadatel má možnost si připojistit 1 den administrativní a technické přejímky (den bez tréninků/závodů) na odpovědnost za věci převzaté nebo zapůjčené. V případě, že má pořadatel zájem připojištění využít, tak vyznačí vybraný limit v přihlášce do pojištění. Cena a limit plnění je uvedena v Sazebníku.

Odpovědnost účastníků:
* limit plnění na jednu akci - CAMS 6.000.000 Kč
* územní rozsah smlouvy - CAMS - ČR + Slovensko

Ke stažení: