Mistrovství ČR v enduru OPEN 2014
16.8.2014 Opařany

PROPOZICE PODNIKU

Ke stažení zde

 

PŘIHLÁŠKA DO ZÁVODU

Termín spuštění registrace všech jezdců je stanoven se zveřejněním těchto propozic.
Přihlášky, musí být provedeny elektronicky na webu: http://registrace.endurotabor.eu/ nejpozději do 13. 08. 2014 do 23:59 až do naplnění kapacity startovního pole což je 220 jezdců a zároveň musí být uhrazeno startovné.

STARTOVNÉ je nutné uhradit v plné výši dopředu převodem na č. účtu 6956322001/5500 pořadatele kde bude v kolonce variabilní symbol startovní číslo (shodné s nominačními listinami – www.countrycross.cz) a v kolonce zpráva pro příjemce příjmení a jméno. Přihláška bude přijata až po připsání celého startovného na účet pořadatele.

Důkazní břemeno o zaplacení startovného v termínu je na jezdci. Pojištění a startovné na jeden den soutěže činí: 1.200,- Kč. Zavodníci s jednorázovou licencí typu „H“ (hobby) mají zvýhodněné startovné, tzn. obsahuje již úhradu za licenci (licence se neplatí zvlášť).
Pokud nebude vyčerpána kapacita jezdců stanovená pořadatelem soutěže, bude jezdci umožněno přihlásit se, po předchozím potvrzení pořadatelem, již jen na podniku s poplatkem + 200,- Kč. V případě neúčasti bude jezdci vráceno maximálně 50% zaplacené částky. Ve výjimečných případech a pouze po dohodě s pořadatelem může být startovné vráceno v plné výši (úraz, nemoc, úmrtí apod.). Rozhodnutí bude plně v pravomoci pořadatele. 

 ADKREDITACE MÉDIÍ

Vyřízení celoroční akreditace zde.
Pro vyřízení jednorázové akreditace na podnik si stáhněte:
1. Akreditační podmínky
2. Akreditační formulář
3. Ručení odpovědnosti
Uvedené dokumenty odešlete média manažerovi podniku:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Tel.:
Fax:
E-mail:

POPIS ZÁVODIŠTĚ

ADRESA ZÁVODIŠTĚ

Opařany STŘELINICE


POŘADATEL PODNIKU

MOTOKLUB TÁBOR s.r.o. 
Fügnerova 853
Tábor 390 02

Zodpovědná osoba:
Lubomir Holub  +420 777 017 018

www.endurotabor.eu