LICENCE 2023

Českomoravská asociace motocyklového sportu (dále jen CAMS) je národní federací pro motocyklový sport v České republice. CAMS pořádá v roce 2023 sportovní podniky v disciplínách enduro, cross country a přírodní okruhy. K tomu, aby se jezdec mohl těchto podniků účastnit, potřebuje závodní licenci, kterou vydává CAMS.

Proč si jezdec licenci CAMS pořizuje?
Vzniká tak právní vztah mezi jezdcem a CAMS – to znamená, že držitel licence CAMS přijímá pravidla a sportovní řády naší federace a řídí se jimi.
Vzhledem k tomu, že v České republice existuje více organizací pro oblast motosportu, mohou se mezi nimi pravidla lišit.
• Licence vyjadřuje předpokládanou výkonnost jezdce. Typ jezdecké licence vyjadřuje i úroveň soutěže, kterou chce jezdec absolvovat. Soutěžní systém jednotlivých divizí CAMS definuje, jaký typ licence opravňuje jezdce ke startu ve vypsaných kategoriích závodů.
• Platba za licenci slouží na částečné a cílené krytí nákladů na pořádání podniků. Peníze za licenci neslouží k výdělku bezejmenných lidí, ale jsou určeny pro pořádání podniků CAMS, které jsou organizačně i finančně velmi náročné, ale současně přinášejí jezdcům kvalitu a bezpečnost.

O jakou licenci si můžete požádat?
• Typy licencí odpovídají vaší výkonnosti a typu závodu, kterého se chcete zúčastnit.
Jezdec si na základě SOUTĚŽNÍHO SYSTÉMU své divize vybere typ licence, který odpovídá zvolenému typu závodů.
Například: chcete jet mistrovství ČR (u endura MČR 1. výkonnostní třídy), pak budete potřebovat licenci typu „A“, budete-li chtít jet přebor (u endura MČR 2. výkonnostní třídy), budete potřebovat licenci typu „B“.

• Máte sportovní předpoklady pro přidělení licence?
1. Jste zkušený závodník
Pokud jste se v minulosti účastnili závodů na národní či mezinárodní úrovni a jste držiteli závodních licencí z předchozích let, stačí informovat sekretariát CAMS o tom, s jakým typem licence jste závody absolvovali a o jaké závody se jednalo a licence vám bude po zaslání vyplněné žádosti a potvrzení od lékaře vystavena.

2. Jste začátečník nebo jste se v minulosti účastnil závodů HOBBY a chcete postoupit o třídu výše?
Informace pro tyto jezdce upřesňují jednotlivé divize CAMS nezávisle na sobě v soutěžním systému včetně podmínek k získání licence v daném sportovním odvětví (např. školení ze sportovních řádů či závodní školu). Postup pro vydání licencí se u začátečníků dle různých disciplín může lišit a bude vyvěšen na stránkách jednotlivých divizí spolu s termíny školení.
Například: Výkonný výbor divize „Přírodních okruhů“ bude rozhodovat o tom, který jezdec je způsobilý vstoupit do závodů na přírodních okruzích vzhledem k tomu, že se jedná o velmi náročnou disciplínu.

Proč CAMS neakceptuje na svých závodech licence AČR či ostatních organizací působících na území České republiky?
• Jak jsme napsali na začátku, licence vydané jednotlivými organizacemi mimo jiné vyjadřují, že jezdci uznávají a přijímají sportovní pravidla té které organizace, která se mohou od sebe v detailech lišit.
• V České republice existuje nejen CAMS, ale i AČR, ČAM či ÚAMK, každá z těchto organizací pořádá různé podniky a chcete-li se jich účastnit, tak musíte být držiteli licence té které organizace, pokud se tyto organizace mezi sebou nedohodnou na vzájemném uznání licencí.
• CAMS v sezóně 2012 plně akceptovala licence AČR, ale opačně tomu nebylo, ba co hůře, jezdci s licencí CAMS byli mnohými zástupci AČR diskriminováni a znevýhodňováni. CAMS se k jezdcům choval vždy slušně, ale od AČR se stejného postupu nikdo nedočkal, tak i proto nelze akceptovat licence AČR.
• CAMS akceptuje na svých podnicích pouze národní licence CAMS.