Inter Mistrovství ČR Motokros VM
20.10.2012 Třemošnice

První písemná zmínka o Třemošnici se datuje k roku 1564 a městem se stala 1.července 1994. Průmyslový charakter vtisklo Třemošnici založení hutě v Hedvičině údolí roku 1816. S rozvojem strojírenské výroby se současně rozrůstalo i město. Jeho největší rozvoj spadá do období 60-tých a 70-tých let. Kromě výstavby nového strojírenského podniku dochází k mohutné bytové výstavbě a ke komplexnímu rozvoji infrastruktury a služeb, který pokračuje dosud.
Do podvědomí veřejnosti se Třemošnice zapsala i motokrosovým závodištěm. Aktivně pracující místní automotoklub zachovává tradici motokrosových závodů, areál neustále vylepšuje a od televizních motokrosů dospěl až k pořadatelství finálového závodu mistrovství Evropy třídy 250 ccm. Děkuji vedení automotoklubu a všem jeho členům za aktivní propagaci města Třemošnice, všem divákům přeji hodnotný motoristický zážitek a závodníkům dobrou formu a co nejlepší úspěch.

Mgr. Stanislav Peca
starosta
 


AMK

Založení místního klubu se datuje k r. 1951. V této době byla hlavní náplní činnost v oblasti motorismu a střelectví. Od r. 1966 dochází k přejmenování na Automotoklub a začíná éra pořádání terénních závodů motocyklů a budování areálu závodiště pod názvem Kubíkovy Duby. V areálu se pravidelně pořádaly motokrosové závody "O velkou cenu Kovolisu" a přebory ČR. V 70. letech byl klub 4 x pořadatelem Zimních televizních motokrosů o cenu Československé televize. V r. 1980 se klub stal pořadatelem přeboru ČSR v sidekárkrosu, který se jezdil o putovní pohár AMK Třemošnice. 90 léta přinesla s sebou i pořádání MEZ M ČR. Vrcholnými podniky byly MEZ M ČR družstev a finálový závod ME ve tř. 250 ccm, který jsme uspořádali v r. 1998, nás posunul o stupeň výše což přineslo i pořádání dalších významných sportovních podniků typu ME, MEZ MČR a MČR. V roce 2003 jsme uspořádali ICM a ME I.M.B.A. O rok později v roce 2004 jsme se stali pořadateli MEZ MČR PAP OIL CUP 2004. Areál závodiště prošel také řadou změn. Jednou z nich byla v roce 2003 přístavba věže rozhodčích, rozdělená do dvou etap. Další nemalou akcí , která proběhla v roce 2004, bylo vybudování nového startovacího zařízení , jelikož staré už začalo dosluhovat. Naše činnost pokračovala v nastartovaném tempu i v roce 2005 , kdy jsme pořádali opět MEZ MČR PAP OIL CUP, což byl v naší republice vrcholný sportovní podnik. Pro rok 2006 jsme uspořádali 4 regionální sportovní podniky a do seriálu MEZ MČR PAP OIL CUP jsme se dostali naposledy v roce 2007. V roce 2008 jsme díky dotaci začali realizovat 2. etapu dostavbu věže rozhodčích. V tomto prostoru vznikl nový sekretariát závodu . Další akcí, která přešla plynule do roku 2009 bylo dokončení této přístavby a propojení parkovišť pro jezdce, které se nám podařilo dokončit a tím jsme zvětšili prostor, ale co je hlavní máme nyní možnost najíždění z jednoho místa do předparkoviště jezdců. Zároveň jsme v přístavbě věže zprovoznili ve větším počtu sociální zařízení pro diváky. V roce 2010 jsme uspořádali v jarním termínu SMS Pardubice a v podzimním Nova Racing Cup 2010. Stejné sportovní podniky jsme za hojné účasti jezdců uspořádali i v roce 2011. Pro rok 2012 jsme se jako pořadatelé vrátili pod novou sportovní autoritou ČSMS do seriálu mistrovství ČR pod názvem Inter mistrovství ČR 2012. Chtěli bychom popřát všem návštěvníkům sportovnho podniku hodnotný divácký zážitek a budeme se těšit na další návštěvy v našem sportovním areálu.

Výbor AMK Třemošnice

Oficiální stránky pořadatele: Automotoklub Třemošnice