Formuláře

Žádost o licenci činovníka ke stažení ZDE.

Vzor cestovního výkazu (vyúčtování odměn a cestovních náhrad)


Delegovaní činovníci vedení podniku – Ředitel závodu a Předseda Jury / Rozhodčí - jsou v souladu s řády povinni zaslat zprávu na sekretariát CAMS nejpozději do 48 hodin od skončení podniku. Abychom zamezili nejednotnosti a měli ze všech podniků použitelná a smysluplná data, jsou výše zmínění činovníci povinni používat CENTRÁLNÍ VZORY jednotné pro všechny sportovní divize.

Zpráva Ředitele závodu

Zpráva Předsedy JURY

Zpráva Ekologa

Protokol o převzetí trati

Zpráva o úrazu

Protest – protokol

Zpráva HTK

Protokol o výsledku TP

Seznam traťových komisařů

Zápis ze zasedání JURY č. 1

Zápis ze zasedání JURY č. 2

Zápis ze zasedání JURY č. 3

Prováděcí ustanovení k PP

Tabulka časů - enduro

Ostatní formuláře si vzhledem ke specifičnosti jednotlivých disciplín budou řešit divize samostatně.