Licence teamu

Vyplněnou žádost o licenci žadatel zasílá elektronicky na e-mail info@motocams.cz. Žádost zašlete včetně vyplněné přílohy - seznam teamových jezdců.

Žadatel se tímto zavazuje respektovat všechny právní normy CAMS, sportovní řády a pokyny CAMS a jeho řídících struktur (Řídící rada, divize aj.) platné pro daný kalendářní rok, ve kterém se koná sportovní podnik, a zveřejněné na webu CAMS.
 

POPLATKY ZA LICENCI TEAMU:

KLUBOVÁ                                     700,- Kč (klub/spolek musí doložit kopii stanov - motoristická činnost)
S OBCHODNÍM NÁZVEM            1.200,- Kč (fyzická osoba, s.r.o./a.s.)
 

Ke stažení