Benefity

Licence činovníka

Činovníci jsou v sezóně 2016 delegováni na podniky v souladu s „Pravidly delegace činovníků“. Delegace budou po schválení k dispozici předsedům všech divizí, k vnitřnímu užití, stejně jako adresář všech činovníků – držitelů licencí CAMS. 

Kvalifikační podmínky pro činovníky CAMS jsou souborem pravidel a podmínek profesního růstu žadatelů o licenci činovníka či jejich držitelů. Nastavují pravidla kariérního růstu činovníků, řídících podniky zapsané do kalendáře CAMS.


Ke stažení