Licence jezdce CAMS

Jezdecké licence CAMS na rok 2024


Ke stažení


Akceptování licencí
Obecně pro účast na těchto podnicích bude CAMS akceptovat pouze licence vydané naší federací (platí i pro zahraniční jezdce).
Případné vyjímky či změny v akceptaci licencí budou uvedeny v "Soutěžním systému" každé divize pro daný rok a v Propozicích podniku.


Jak na to - nemám žádnou licenci
Pro získání licence je nutné vytisknout a vyplnit formulář "Žádost o národní licenci jezdce" (žádost ke stažení výše) a nechat si jej potvrdit od lékaře. V případě jezdců mladších 18 let je nutné připojit ověřené podpisy zákonných zástupců včetně kontaktních údajů.

Potvrzení od lékaře pro sezónu 2024 je platné s datem 1.12. 2023 a později.

Vyplněný formulář zašlete prosím elektronicky na e-mailovou adresu info@motocams.cz a do předmětu uveďte LICENCE.

Poplatek za licenci uhraďte na účet CAMS 107-988690207/0100 s konkrétním variabilním symbolem. Je možné poplatek za licenci uhradit dříve a zaslat žádost společně s výpisem o úhradě.  Jakmile bude poplatek připsán na náš účet, bude Vám potvrzeno e-mailem schválení Vaší žádosti. Samotnou licenci CAMS si budete moci převzít na prvních závodech sezóny.


Jezdci mladší 12 let musí mít lékařskou prohlídku pouze na určených zdravotnických pracovištích v ČR a licence jim může být vystavena až po absolvování specializovaného lékařského vyšetření. Seznam zdravotnických pracovišť je uveden zde (Tělovýchovný lékař - prohlídka s posudkem).


Jak na to - mám licenci jiné FMN (AČR, ČAM a jiné)

Držitelé licencí jiných FMN (členské federace FIM a FIM Europe - AČR, ČAM a jiné), FIM nebo FIM Europe mohou vyřídit svoji licenci ve zjednodušeném administrativním řízení, a to vždy elektronicky/osobně před každým podnikem na sekretariátu CAMS (info@motocams.cz / Ostrovačická 938/65, 641 00 Brno-Žebětín) tak, že:
- vyplní "Žádost o licenci jezdce OPEN"(žádost ke stažení výše),
- doloží kopii svojí platné licence,
- zaplatí příslušný poplatek.

Pokud jezdec splní všechny uvedené body a bude schválena licence CAMS (příslušné kategorie FIM, FIM Europe a FMN A = CAMS A, FMN B = CAMS B), tak samotnou licenci obdržíte na prvních závodech sezóny.

Zjednodušené administrativní řízení nelze použít pro žadatele mladší 18 let a starší 45 let, kteří podléhají zvýšeným specifickým požadavkům na vydání licence – podpis zákonných zástupců a potvrzení od lékaře, resp. EKG).

Jednorázovou licenci je možné vydat opakovaně za těchto podmínek:

  • Každá jednorázová licence pro divizi PŘÍRODNÍ OKRUHY: 700 Kč
  • První jednorázová licence pro divizi ENDURO: 500 Kč (bez ohledu na výkonnost)
  • Druhá jednorázová licence pro divizi ENDURO: 600 Kč (bez ohledu na výkonnost)
  • Třetí a další jednorázová licence pro divizi ENDURO: 700 Kč (bez ohledu na výkonnost)
  • Licence M jednorázová: 300 Kč

Informace k platbě naleznete zde.

Startovní čísla pro divizi enduro si jezdci nominují na www.countrycross.cz.


CENÍK LICENCÍ JEZDCE 2023

Celoroční licenci doporučujeme vyřídit před podnikem. Na podniku bude možné vyřídit celoroční licenci pouze po předchozí domluvě se sekretariátem CAMS s příplatkem 200 Kč za licenci.

Licence A  jezdec I. třída  1 700 Kč
Licence A - J jednorázová dle pravidel výše
Licence B jezdec II. třída 1 500 Kč
Licence B - J jednorázová dle pravidel výše
Licence C jezdec III. třída 1 200 Kč
Licence C - J jednorázová dle pravidel výše
Licence M mládež I., II., III. třída 500 Kč
Licence M - J jednorázová dle pravidel výše

 

Poznámky:

A              celoroční licence jezdce - Mistrovství ČR I. výkonnostní třída
A - J         jednorázová licence jezdce - MČR I. výkon. třída
B              celoroční licence jezdce - Mistrovství ČR II. výkonnostní třída / Přebor ČR
B - J         jednorázová licence jezdce - MČR II. výkon. třída / Přebor ČR 
C              celoroční licence jezdce - Mistrovství ČR III. výkonnostní třída / Pohár CAMS ČR
C - J         jednorázová licence jezdce - MČR III. vykon. třída / Pohár CAMS ČR
M             celoroční licence jezdce pro 
mládež do 17 let
M -J         jednorázová licence jezdce pro mládež do 17 let

  1. Jezdci do 18 let musí mít na žádosti o licenci ověřený podpis obou rodičů.

  2. Jezdci nad 45 let (každý, kdo dosáhne tohoto věku v průběhu sportovní sezóny) musí mít potvrzení lékaře o vyšetření EKG.

  3. Jezdec, kterému bude kdykoli v průběhu roku 18 let, nemá již nárok na mládežnickou licenci.