Licence jezdce CAMS

Jezdecké licence CAMS na rok 2022


Ke stažení


Akceptování licencí
Obecně pro účast na těchto podnicích bude CAMS akceptovat pouze licence vydané naší federací (platí i pro zahraniční jezdce).
Případné vyjímky či změny v akceptaci licencí budou uvedeny v "Soutěžním systému" každé divize pro daný rok a v Propozicích podniku.


Jak na to - nemám žádnou licenci
Pro získání licence je nutné vytisknout a vyplnit formulář "Žádost o národní licenci jezdce" (žádost ke stažení výše), nechat si jej potvrdit od lékaře, v případě jezdců mladších 18-ti let je nutné připojit ověřené podpisy zákonných zástupců včetně kontaktních údajů. Vyplněný formulář zašlete prosím poštou na adresu sekretariátu CAMS a obálku označte heslem „LICENCE“.
Poplatek za licenci uhradit na účet CAMS 107-988690207/0100 s konkrétním variabilním symbolem. Samozřejmě je možné poplatek za licenci uhradit dříve a zaslat žádost společně s výpisem o úhradě.  Jakmile bude poplatek připsán na náš účet, bude Vám potvrzeno e-mailem schválení Vaší žádosti. Samotnou licenci CAMS si budete moci převzít na prvních závodech sezóny.


Jezdci mladší 12-ti let musí mít lékařskou prohlídku pouze na určených zdravotnických pracovištích v ČR a licence jim může být vystavena až po absolvování specializovaného lékařského vyšetření. Seznam zdravotnických pracovišť je uveden zde (Tělovýchovný lékař - prohlídka s posudkem).


Jak na to - mám licenci jiné FMN (AČR, ČAM a jiné)

Držitelé licencí jiných FMN (členské federace FIM a FIM Europe - AČR, ČAM a jiné), FIM nebo FIM Europe mohou vyřídit svoji licenci ve zjednodušeném administrativním řízení, a to vždy písemně/osobně před každým podnikem na sekretariátu CAMS (Ostrovačická 938/65, 641 00 Brno-Žebětín) tak, že:
- vyplní "Žádost o licenci jezdce OPEN"(žádost ke stažení výše),
- doloží kopii svojí platné licence,
- zaplatí příslušný poplatek.
Pokud jezdec splní všechny uvedené body a bude schválena licence CAMS (příslušné kategorie FIM, FIM Europe a FMN A = CAMS A, FMN B = CAMS B), tak samotnou licenci obdržíte na prvních závodech sezóny.

Jezdci s licencí FIM a FIM Europe obdrží po odeslání žádosti a kopie licence na sekretariát CAMS licenci CAMS zdarma. Ostatní jezdci uhradí licenci v plné výši dle platného ceníku. Licenci lze takto vyřídit jednorázovou i celoroční.

Zjednodušené administrativní řízení nelze použít pro žadatele mladší 18-ti let a starší 45-ti let, kteří podléhají zvýšeným specifickým požadavkům na vydání licence – podpis zákonných zástupců a potvrzení od lékaře, resp. EKG).

Jednorázovou licenci je možné vydat opakovaně za těchto podmínek:

 • První jednorázová licence v sezóně – 300 Kč (bez ohledu na výkonnost)
 • Druhá jednorázová licence v sezóně – 400 Kč (bez ohledu na výkonnost)
 • Třetí a další jednorázová licence v sezóně – 500 Kč (bez ohledu na výkonnost)
 • Licence jednorázová pro JCB - 600 Kč
 • Licence jednorázová pro Dymokury – 600 Kč (platí od 28. 8. včetně)
 • Licence jednorázová pro Velkou cenu Bohumila Staši – 600 Kč

  Informace k platbě naleznete zde.


CENÍK LICENCÍ JEZDCE 2022
Celoroční licenci doporučujeme vyřídit před podnikem! Na podniku bude možné vyřídit celoroční licenci pouze po předchozí domluvě se sekretariátem CAMS a s příplatkem 200,- Kč/ licenci!

Licence A  jezdec I. třída  1.500 Kč
Licence A - J jednorázová dle pravidel výše
Licence B jezdec II. třída 1.300 Kč
Licence B - J jednorázová dle pravidel výše
Licence C jezdec III. třída 1000 Kč
Licence C - J jednorázová dle pravidel výše
Licence M mládež I., II., III. třída 500 Kč
Licence M - J jednorázová dle pravidel výše

 

Pozn.:
A              celoroční licence jezdce - Mistrovství ČR I. výkonnostní třída
A - J         jednorázová licence jezdce - MČR I. výkon. třída
B              celoroční licence jezdce - Mistrovství ČR II. výkonnostní třída / Přebor ČR
B - J         jednorázová licence jezdce - MČR II. výkon. třída / Přebor ČR 
C              celoroční licence jezdce - Mistrovství ČR III. výkonnostní třída / Pohár CAMS ČR
C - J         jednorázová licence jezdce - MČR III. vykon. třída / Pohár CAMS ČR
M             celoroční licence jezdce pro 
mládež do 17-ti let
M -J         jednorázová licence jezdce pro mládež do 17-ti let

 

 1. Jezdci do 18-ti let musí mít na žádosti o licenci ověřený podpis obou rodičů.
 2. Jezdci nad 45 let (každý, kdo dosáhne tohoto věku v průběhu sportovní sezóny) musí mít potvrzení lékaře o vyšetření EKG.
 3. Jezdec, kterému bude kdykoli v průběhu roku 18let, nemá již nárok na mládežnickou licenci!