Benefity

Licence jezdce CAMS 2017

Jezdecké licence CAMS na rok 2017
O licenci jezdce pro rok 2017 můžete žádat již od 12. prosince 2016. Licence začneme vydávat v únoru 2017.

Připravujeme pro Vás jedinečné podniky Mistrovství České republiky v rámci jednotlivých motocyklových disciplín.


Akceptování licencí
Obecně pro účast na těchto podnicích bude CAMS akceptovat pouze licence vydané naší federací (platí i pro zahraniční jezdce).
Případné vyjímky či změny v akceptaci licencí budou uvedeny v "Soutěžním systému" každé divize pro daný rok a v Propozicích podniku.


Jak na to - nemám žádnou licenci
Pro získání licence je nutné vytisknout a vyplnit formulář "Žádost o národní licenci jezdce", nechat si jej potvrdit od lékaře, v případě jezdců mladších 18-ti let je nutné připojit ověřené podpisy zákonných zástupců včetně kontaktních údajů. Vyplněný formulář zašlete prosím poštou na adresu sekretariátu CAMS a obálku označte heslem „LICENCE“.
Poplatek za licenci uhradit na účet CAMS 107-988690207/0100 s konkrétním variabilním symbolem. Samozřejmě je možné poplatek za licenci uhradit dříve a zaslat žádost společně s výpisem o úhradě.  Jakmile bude poplatek připsán na náš účet, obratem vám zašleme licenci na vámi uvedenou adresu.

Jezdci mladší 12-ti let musí mít lékařskou prohlídku pouze na určených zdravotnických pracovištích v ČR a licence jim může být vystavena až po absolvování specializovaného lékařského vyšetření. Seznam zdravotnických pracovišť je uveden zde (Tělovýchovný lékař - prohlídka s posudkem).


Jak na to - mám licenci jiné FMN (AČR, ČAM a jiné)

Držitelé licencí jiných FMN (členské federace FIM a FIM Europe - AČR, ČAM a jiné), FIM nebo FIM Europe mohou vyřídit svoji licenci ve zjednodušeném administrativním řízení, a to vždy písemně/osobně před každým podnikem na sekretariátu CAMS (Ostrovačická 938/65, 641 00 Brno-Žebětín) tak, že:
- vyplní "Žádost o licenci jezdce OPEN",
- doloží kopii svojí platné licence,
- zaplatí příslušný poplatek.
Pokud jezdec splní všechny uvedené body, obdrží poštou licenci CAMS příslušné kategorie (FIM, FIM Europe a FMN A = CAMS A, FMN B = CAMS B).
Jezdci s licencí FIM a FIM Europe obdrží po odeslání žádosti a kopie licence na sekretariát CAMS licenci CAMS zdarma. Ostatní jezdci uhradí licenci v plné výši dle platného ceníku. Licenci lze takto vyřídit jednorázovou i celoroční.

Zjednodušené administrativní řízení nelze použít pro žadatele mladší 18ti let a starší 45ti let, kteří podléhají zvýšeným specifickým požadavkům na vydání licence – podpis zákonných zástupců a potvrzení od lékaře, resp. EKG).

Jednorázovou licenci je možné vydat pouze 2 x za kalendářní rok!

Informace k platbě naleznete zde.


CENÍK LICENCÍ 2017
Celoroční licenci doporučujeme vyřídit před podnikem! Na podniku bude možné vyřídit celoroční licenci pouze po předchozí domluvě se sekretariátem CAMS/příslušnou divizí a s příplatkem 200,- Kč/ licenci!

Licence A  jezdec I. třída  1.200 Kč
Licence A - M mládež I. třída    500 Kč
Licence A - J jednorázová    200 Kč
Licence B jezdec II. třída    900 Kč
Licence B - M mládež II. třída    300 Kč
Licence B - J jednorázová    150 Kč
Licence C jezdec III. třída    700 Kč
Licence C - J jednorázová    100 Kč

Pozn.:
A              jezdec - Mistrovství ČR I. výkonnostní třída
A – M       mládež do 17-ti let - Mistrovství ČR
B              jezdec – Mistrovství ČR II. výkonnostní třída / Přebor ČR
B – M       mládež do 17-ti let - Mistrovství ČR II. výkonnostní třída / Přebor ČR 
B – J        jezdec – Jednorázová - Mistrovství ČR II. výkonnostní třída / Přebor ČR 
C              jezdec Hobby - Mistrovství ČR III. výkonnostní třída / Pohár Hobby ČR
C - J         jezdec - jednorázová - Mistrovství ČR III. vykonostní třída / Pohár Hobby ČR

  1. Jezdci do 18-ti let musí mít na žádosti o licenci ověřený podpis obou rodičů.
  2. Jezdci nad 45 let (každý, kdo dosáhne tohoto věku v průběhu sportovní sezóny) musí mít potvrzení lékaře o vyšetření EKG.
  3. Jezdec, kterému bude kdykoli v průběhu roku 18let, nemá již nárok na mládežnickou licenci!


Ke stažení