Licence jezdce CAMS 2019

Jezdecké licence CAMS na rok 2019
O licenci jezdce pro rok 2019 můžete žádat již od 15. prosince 2018.


Ke stažení


Akceptování licencí
Obecně pro účast na těchto podnicích bude CAMS akceptovat pouze licence vydané naší federací (platí i pro zahraniční jezdce).
Případné vyjímky či změny v akceptaci licencí budou uvedeny v "Soutěžním systému" každé divize pro daný rok a v Propozicích podniku.


Jak na to - nemám žádnou licenci
Pro získání licence je nutné vytisknout a vyplnit formulář "Žádost o národní licenci jezdce" (žádost ke stažení výše), nechat si jej potvrdit od lékaře, v případě jezdců mladších 18-ti let je nutné připojit ověřené podpisy zákonných zástupců včetně kontaktních údajů. Vyplněný formulář zašlete prosím poštou na adresu sekretariátu CAMS a obálku označte heslem „LICENCE“.
Poplatek za licenci uhradit na účet CAMS 107-988690207/0100 s konkrétním variabilním symbolem. Samozřejmě je možné poplatek za licenci uhradit dříve a zaslat žádost společně s výpisem o úhradě.  Jakmile bude poplatek připsán na náš účet, obratem vám zašleme licenci na vámi uvedenou adresu.

Jezdci mladší 12-ti let musí mít lékařskou prohlídku pouze na určených zdravotnických pracovištích v ČR a licence jim může být vystavena až po absolvování specializovaného lékařského vyšetření. Seznam zdravotnických pracovišť je uveden zde (Tělovýchovný lékař - prohlídka s posudkem).


Jak na to - mám licenci jiné FMN (AČR, ČAM a jiné)

Držitelé licencí jiných FMN (členské federace FIM a FIM Europe - AČR, ČAM a jiné), FIM nebo FIM Europe mohou vyřídit svoji licenci ve zjednodušeném administrativním řízení, a to vždy písemně/osobně před každým podnikem na sekretariátu CAMS (Ostrovačická 938/65, 641 00 Brno-Žebětín) tak, že:
- vyplní "Žádost o licenci jezdce OPEN"(žádost ke stažení výše),
- doloží kopii svojí platné licence,
- zaplatí příslušný poplatek.
Pokud jezdec splní všechny uvedené body, obdrží poštou licenci CAMS příslušné kategorie (FIM, FIM Europe a FMN A = CAMS A, FMN B = CAMS B).
Jezdci s licencí FIM a FIM Europe obdrží po odeslání žádosti a kopie licence na sekretariát CAMS licenci CAMS zdarma. Ostatní jezdci uhradí licenci v plné výši dle platného ceníku. Licenci lze takto vyřídit jednorázovou i celoroční.

Zjednodušené administrativní řízení nelze použít pro žadatele mladší 18-ti let a starší 45-ti let, kteří podléhají zvýšeným specifickým požadavkům na vydání licence – podpis zákonných zástupců a potvrzení od lékaře, resp. EKG).

Jednorázovou licenci je možné vydat pouze 2 x za kalendářní rok!

Informace k platbě naleznete zde.


CENÍK LICENCÍ JEZDCE 2019
Celoroční licenci doporučujeme vyřídit před podnikem! Na podniku bude možné vyřídit celoroční licenci pouze po předchozí domluvě se sekretariátem CAMS a s příplatkem 200,- Kč/ licenci!

Licence A  jezdec I. třída  1.300 Kč
Licence A - J jednorázová    200 Kč
Licence B jezdec II. třída 1.000 Kč
Licence B - J jednorázová    150 Kč
Licence C jezdec III. třída    800 Kč
Licence C - J jednorázová    100 Kč
Licence M mládež I., II., III. třída    500 Kč
Licence M - J jednorázová    200 Kč

 

Pozn.:
A              celoroční licence jezdce - Mistrovství ČR I. výkonnostní třída
A - J         jednorázová licence jezdce - MČR I. výkon. třída
B              celoroční licence jezdce - Mistrovství ČR II. výkonnostní třída / Přebor ČR
B - J         jednorázová licence jezdce - MČR II. výkon. třída / Přebor ČR 
C              celoroční licence jezdce - Mistrovství ČR III. výkonnostní třída / Pohár CAMS ČR
C - J         jednorázová licence jezdce - MČR III. vykon. třída / Pohár CAMS ČR
M             celoroční licence jezdce pro 
mládež do 17-ti let
M -J         jednorázová licence jezdce pro mládež do 17-ti let

 

  1. Jezdci do 18-ti let musí mít na žádosti o licenci ověřený podpis obou rodičů.
  2. Jezdci nad 45 let (každý, kdo dosáhne tohoto věku v průběhu sportovní sezóny) musí mít potvrzení lékaře o vyšetření EKG.
  3. Jezdec, kterému bude kdykoli v průběhu roku 18let, nemá již nárok na mládežnickou licenci!

13.12.2018

Licence jezdce CAMS 2019

Jezdecké licence CAMS na rok 2019 O licenci jezdce pro rok 2019 můžete žádat již od 15. prosince 2018. Ke stažení Žádost o národní licenci jezdce...

číst více


27.11.2017

Licence jezdce CAMS 2018

Jezdecké licence CAMS na rok 2018 O licenci jezdce pro rok 2018 můžete žádat již od 6. prosince 2017. Ke stažení Žádost o národní licenci jezdce...

číst více