Licence pořadatele

Vyplněnou žádost o licenci žadatel zasílá na adresu sekretariátu CAMSŽadatel se tímto zavazuje respektovat všechny právní normy CAMS, sportovní řády a pokyny CAMS a jeho řídících struktur (Řídící rada, divize aj.) platné pro daný kalendářní rok, ve kterém se koná sportovní podnik,  a zveřejněné na webu CAMS. Platnost licence pořadatele je aktuální rok.


POPLATKY ZA LICENCI POŘADATELE:

Mistrovství ČR 7.000,- Kč
Mistrovství ČR do 21 let 3.000,- Kč
Pohár/Přebor/Volný/Hobby 4.000,- Kč 

 

V případě, že pořadatel pořádá větší počet podniků, platí poplatek za každý podnik!

 

Ke stažení