O nás

Poslání CAMS
CAMS je otevřené, demokratické a transparentní sdružení zájemců o motocyklový sport, kteří jej chtějí rozvíjet a propagovat nejen na území České republiky.

K hlavním cílům CAMS patří:
➢ výchova mládeže a systematická práce s mladými talenty
➢ podpora jezdců a reprezentantů
➢ rozvoj podmínek pro pořadatele sportovních podniků
➢ Výchova a systematická podpora činovníků
➢ Propagace motocyklového sportu

Od samého vzniku CAMS pracuje na tom, aby bylo vytvořeno spravedlivé, transparentní a vstřícné zázemí pro rozvoj motocyklového sportu v České republice, ať už se to týká pořádání závodů ve všech disciplínách, práce s mládeží, podpory reprezentace, posilování vědomostní úrovně činovníků a zaštítění těch nejvýznamnějších mezinárodních podniků v České republice.

Proč vznikl CAMS?
CAMS vznikl na popud nespokojenosti jezdců, pořadatelů a činovníků se způsobem vedení českého motocyklového sportu, jako odborná a přirozená alternativa ke stávající organizaci (ACCR).

Lidé aktivně činní v motosportu, dlouhodobě kritizovali nespravedlivý a neprůhledný přístup k rozdělování státních dotací, klientelismus, ale i nevšímavost instituce (ACCR), která měla motocyklový sport vést, rozvíjet, dát mu cíl a vychovat mladou závodní i amatérskou základnu. Práce s mládeží kromě pár vyvolených se v podstatě úplně zastavila. Důsledkem toho je chybějící podpora minibikerů a motokrosových jezdců. Většina disciplín, jako jsou enduro, supermoto, přírodní okruhy či plochá dráha nebyly téměř vůbec podporovány. Velké podniky nezískávaly vůbec žádnou podporu, a byly jen a pouze na bedrech pořadatelů. Všechny protesty na stav věcí byly ze strany ACCR ignorovány.

Díky neúctě a aroganci stávající FMN vznikla nová organizace – CAMS, která nabídla lidem změnu a spravedlivý přístup. Tento svaz založili ti, kteří se dlouhodobě motocyklovému sportu věnují a mají zájem o jeho aktivní rozvoj, o jeho obrodu a o rovnost.

Ministr školství mládeže a tělovýchovy se díky velkému množství projevované nespokojenosti motoristů začal aktivně o tuto záležitost zajímat a prověřením stavu věci došel k závěru, že je třeba provést výměnu instituce, která má řídit motocyklový sport v České republice.

Pokud by stávající FMN (ACCR) pracovala spravedlivě, průhledně a slušně, nebyl by zřejmě důvod k tomu, aby CAMS vznikl. Nicméně minulé i současné kroky ACCR jen a pouze potvrzují, že vznik alternativy jménem CAMS, byl nutný.

Organizační struktura 
Českomoravská asociace motocyklového sportu je otevřenou organizací, která zabezpečuje řízení motocyklového sportu v České republice. CAMS se aktivně věnuje práci s mládeží, pomoci pořadatelům se zajištěním podniků, podpoře jezdcům, organizaci a školení činovníků. Současně CAMS zabezpečuje financování sportovních aktivit ze státních i soukromých zdrojů a věnuje se propagaci motocyklového sportu. Tato činnost je zabezpečena prostřednictvím organizační struktury CAMS následujícím způsobem:
➢ V čele CAMS stojí 3 členné prezidium aktuálně složené z prezidenta Karla Abrahama, viceprezidenta Ivo Dedka a generálního sekretáře Pavla Hanáka.
➢ Činnost CAMS vede řídící rada složená z prezidia a předsedů divizí
➢ CAMS má 6 divizí sportovních (silnice, motokros, enduro, plochá dráha, supermoto, přírodní okruhy) a 3 divizí oborových (činovníci, mládež, pořadatelé)
➢ Každou divizi řídí výkonný výbor
➢ Pro zajištění administrativního, produkčního, ekonomického a právního chodu CAMS slouží Sekretariát CAMS složený ze 3 oddělení (office, sport, marketing a PR)

Členská základna CAMS
CAMS připravilo na sezónu 2012 komplexní program pro členství v CAMS, systém licencí pro pořadatele, činovníky i jezdce. Vzhledem k nejasnému a nestandardnímu vývoji situace v oblasti řízení motocyklového sportu v ČR CAMS ztratil velké množství členů a tím i potenciálních vydaných licencí. I přesto má dnes CAMS solidní základnu členů, o které se může opřít. V tomto okamžiku CAMS může vydávat licence pouze na národní úrovni ČR. Současný stav členské základny počítá na 1.000 osob, organizovaných v 26 klubech.

CAMS je otevřená organizace pro všechny, kteří mají zájem o motocyklový sport, a proto na svých podnicích akceptuje všechny licence vydané v České republice, UEM nebo FIM (včetně ACCR licencí).